Linja e prodhimit të kontejnerëve me letër alumini